سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
 
  
 آرشیو ماهیانه 
اخبار شهریور 1389
عنوانتاریخ انتشار
اسرائیل شناسی (وضعیت داخلی اسرائیل،اسرائیل و خاورمیانه و...) ۲۰ شهریور ۱۳۸۹
تدریس کتاب «جاذبه و دافعه علی.ع.»در طرح طلیعه حکمت ۹ شهریور ۱۳۸۹

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
فرم نظرخواهی فرم نظرخواهی
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده