سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
 
  
 آرشیو ماهیانه 
اخبار خرداد 1390
عنوانتاریخ انتشار
مردی برای فصل های بحران (بررسی اندیشه استراتژیک مقام معظم رهبری) (سخنرانی حسن عباسی) ۱۴ خرداد ۱۳۹۰

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
فرم نظرخواهی فرم نظرخواهی
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده