سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
 
  
 آرشیو ماهیانه 
اخبار اردیبهشت 1391
عنوانتاریخ انتشار
مهترین نیاز ما کار رسانه ای است.(سخنرانی از استاد پناهیان درباب جنبه رسانه ایی عاشورا و در اهمیت رسانه بودن) ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
فرم نظرخواهی فرم نظرخواهی
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده